YHTEISTYÖTÄ HANKKEEN KANSSA?

Teemme KEIJO-hankkeessa mielellämme ja laajalti yhteistyötä viranomaistahojen, järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. 

Alla esimerkkejä yhteistyömahdollisuuksista sekä jo toteutuneista ja suunnitelluista yhteistyötoiminnoista.

Haluaisitko tehdä yhteistyötä näiden tiimoilta tai tuleeko mieleesi jotain muuta? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä!  

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN & PALVELUMUOTOILU 

Palveluiden kehittämistä ja palvelumuotoilua yhdessä rikos- ja päihdealan ammattilaisten kanssa.

Yhteistyöesimerkkejä: 

- Lyhyttuomioisten palveluiden kehittäminen yhdessä pääkaupunkiseudun YRE-yhteistyöryhmän kanssa

- Oireilevien nuorten palveluiden kehittämishanke yhdessä rikoksientorjuntaneuvoston kanssa

- Digitaalisten palveluiden seuraamusjärjestelmissä kehittämistyöpaja

- Tarpoilan PRO -valmennus kuntoutusohjelman kehittämisyhteistyö

- Tampereen kaupungin ehkäisevän päihdetyön kehittäminen

- Marttaliiton Kotoisa-hankkeen kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen

- Koulutustilaisuudet Poliisiammattikorkeakoulussa kuulusteluun liittyen

- Poliisin ennalta estävän toiminnan ja erityisesti Ankkuri-tiimin toiminnan kehittäminenSEMINAARIT & TAPAHTUMAT

Järjestetyt tapahtumat:   

- Kokemusasiantuntija vaikuttajana- seminaari (syksy 2018): työpajoissa ideoitiin rikosseuraamusalan toimijoiden kanssa kokemusasiantuntijatoiminnan vahvistamista eri rikosseuraamusprosessin vaiheissa.

- Kokemusasiantuntijat palveluita kehittämässä -seminaari (kevät 2019)

- Rekryaamupala Laurean amk:n tiloissa

- Silta- ja Valo-Valmennusyhdistyksen Tampereen hankkeita esittelevä hanketori (joulukuu 2018) 

Osallistumiset:

- Kriminaalityön foorumi 2018, Krits

- Helsingin Vankimessut 2019

- Porin Vankimessut 2019
MUU YHTEISTYÖ

- LAPE-hankkeen Osallisuustyöpajaan osallistuminen 

- Vahvasti tukien -kuntoutukselle desistanssiin liittyvien tehtävien suunnittelu

- Turvallisusalan ammattilaisille täydennyskoulutus rikostaustaisten kohtaamisesta

- Vierto-hankkeen kansainvälisten kumppaneiden vierailu ja hankkeen esittely  

TYÖKOKEILU

Työkokeilussa työnantajan on mahdollisuus pilotoida uusia tapoja hyödyntää kokemusasiantuntijuutta työyhteisössä, esimerkiksi vastaanotto- ja parityöskentelyn kehittämisessä.

- Kokemusasiantuntijavastaanotto yhdyskuntaseuraamustoimistossa

OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Esimerkiksi työssäoppimisjaksot, opinnäytetyöt, projektiopinnot, tutustumiskäynnit, kokemusasiantuntijaluennot ja täydennyskoulutukset. 

Suunnitellaan yhdessä sopiva kokonaisuus!