UUTISET JA BLOGIT

Ylemmän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Henna Aarnio, Teemu Kallio, Erno Nevalainen, Taija Tuominen ja Riikka Virtanen ovat tarkastelleet raportissaan KEIJO -hanketta sosiaalityön teorioiden kautta. Lue raportti kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Satuin menemään Tampereen KRISille eräänä tiistaipäivänä, syyskuussa 2018. Siellä sattui olemaan esittely KEIJO-hankkeesta. Kyseessä on kokemusasiantuntijakoulutus rikos- ja päihdetaustaisille henkilöille, joiden oma toipuminen on edennyt hyvään vaiheeseen. KEIJO-hankkeessa minua kiinnosti eritoten se, että koulutuksessa pyritään myös viemään...

KEIJO -hankkeen kokemusasiantuntijakoulutus kestää kolme kuukautta ja sen jälkeen tavoitteena on, että koulutuksen käyneitä tuetaan työelämään tai ammatillisiin opintoihin. Kolmen kuukauden kokemusasiantuntijakoulutus edesauttoi koulutukseen osallistuneita sitoutumaan säännölliseen päivärytmiin ja siirtymään työelämään. Kaikki KEIJO -hankkeen...