Kokemusasiantuntijat oppimassa työelämässä

KEIJO -hankkeen kokemusasiantuntijakoulutus kestää kolme kuukautta ja sen jälkeen tavoitteena on, että koulutuksen käyneitä tuetaan työelämään tai ammatillisiin opintoihin. Kolmen kuukauden kokemusasiantuntijakoulutus edesauttoi koulutukseen osallistuneita sitoutumaan säännölliseen päivärytmiin ja siirtymään työelämään. Kaikki KEIJO -hankkeen ensimmäisen koulutuksen suorittaneet ovat parhaillaan työelämäharjoitteluissa. KEIJO -hankkeen kokemusasiantuntijat ovat työkokeiluissa, työssä palkkatuella tai kehittämässä uudenlaisia parityömalleja ja matalan kynnyksen vastaanottoja yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Työharjoittelussa oleville kokemusasiantuntijoille tarjotaan hankkeen toimesta harjoitteluohjausta kerran viikossa sekä työnohjausta kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi yhteyttä pidetään myös ohjaustapaamisten välissä.

Työpaikat ovat lähteneet ennakkoluulottomasti kokeilemaan ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden uudenlaisia yhteistyökäytänteitä, joissa myös jaettu asiantuntijuus toteutuu. Kaikki kokemusasiantuntijat on vastaanotettu työyhteisöihin harjoittelemaan sekä oppimaan uutta. On erityisen tärkeää, että koulutettujen kokemusasiantuntijoiden työssäoppimiselle annetaan riittävästi aikaa ja kokemusasiantuntijalle tarjotaan myös ohjausta työn tueksi. Myös työyhteisön jäsenet voivat tarvita ohjausta yhteistyöhön kokemusasiantuntijan kanssa. Vantaan kaupungin palveluksessa harjoitteleva kokemusasiantuntija on saanut työhuoneen käyttöönsä sekä mahdollisuuden osallistua yhdessä muun henkilöstön kanssa täydennyskoulutukseen.

Työssäoppiminen on tuonut esille joitakin työelämätaitoihin liittyviä kehittämishaasteita. On selvää, ettei vankityö laitosolosuhteissa edellytä työntekijältä samoja työelämätaitoja kuin työelämä "siviilissä". Rikostaustaisten työllistymistä ajatellen olisi kuitenkin tärkeää, että vankiloiden työtoiminnassa tuettaisiin myös sellaisia työelämävalmiuksia ja -taitoja, joita edellytetään työntekijöiltä työmarkkinoilla vapautumisen jälkeen. Näitä taitoja voidaan myös sisällyttää KEIJO -hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksen työelämätaitoihin liittyviin opintoihin. Osa kokemusasiantuntijoista opettelee työssään vielä esimerkiksi kalenterin ja sähköpostin käyttämistä, työhön liittyviä erilaisia kirjaamistaitoja, työelämään liittyviä terminologiaa sekä työantajiensa edustajan roolissa toteutuvia vuorovaikutustaitoja.

Monesti kuulee kritiikkiä työkokeiluista ja siitä, että kokemusasiantuntijoita pidetään työssä työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla sekä päivittäisellä 9 euron kulukorvauksella. Työkokeilua ei myöskään työllistymistä edistävissä hankkeissa tilastoida hanketavoitteiden mukaisina työllistymistuloksina. Tosiasiassa työkokeilu tarjoaa monelle rikos- ja päihdetaustaisille hyvän sekä realistisen mahdollisuuden palata työelämään ja opetella työelämätaitoja työssä. Monilla rikostaustaisilla viimeisimmästä työkokemuksesta voi olla aikaa kymmeniä vuosia. Osalla rikostaustaisista ei ole lainkaan työkokemusta ja joillakin heistä työkokemusta on kertynyt ainoastaan vankeusajalta.

Työllistymistä tukevat hankkeet sekä työharjoittelut tarjoavat rikostaustaisille tuetun alun harjoitella työelämään siirtymistä, mutta on tärkeää, ettei niiden päätyttyä palata takaisin lähtötilanteeseen ja jäädä uudelleen työmarkkinoiden tai koulutuksen ulkopuolelle. Koulutetut kokemusasiantuntijat voivat hankkeiden valmennuksissa ja työharjoitteluissa kiinnostua eri alojen ammatillisista opinnoista, jolloin kokemusasiantuntijuus voi olla eräs "välivaihe" ammatillisen kasvun prosessissa. Moni KEIJO -hankkeen koulutuksen käynyt kokemusasiantuntija toivookin saavansa mahdollisuuden päästä oppisopimuskoulutukseen harjoittelun jälkeen. Kiinnostusta on kouluttautua liiketalous-, sosiaali- turvallisuus ja liikunta-alalle.

Rikollisuudesta irrottautumista tuetaan ottamalla rikostaustaiset ja koulutetut kokemusasiantuntijat mukaan aktiivisiksi toimijoiksi palvelujärjestelmään. Heillä on kokemuksia rikoksista irrottautumisesta ja päihteistä luopumisesta sekä halu jakaa kokemustietoaan ammattilaisten kanssa toteutuvassa moninaisessa yhteistyössä.


//Janika Lindström

Julkaistu alkunperin Kriminaalihuollon tukisäätiön blogissa (täällä).