Kokemusasiantuntijaksi kasvaminen KEIJO-hankkeessa

Olin taas kerran elämässäni siinä pisteessä, että oli tehtävä valinta: elämä vaiko kuolema? Niin sen ainakin tunsin ja koin.

Tuosta päivästä on nyt tasan 3 vuotta, 4 kuukautta ja 16 päivää kun tätä kirjoitan. Tuona aikana olen saanut tutustua itseeni syvällisesti.

Olen oppinut uusia toiminta- ja ajatusmalleja, mutta kohdannut myös vaikeuksia. Haastavia ovat olleet mm. lähestulkoon kaikki erilaiset viranomaistahot. KELA, sosiaalitoimisto, asuntotoimisto... Jatkuvat paperien täytöt ja lähettelyt, selvitys- ja lisäselvityspyynnöt jne. olivat hankalia. Ihmettelin myös, miten olla ihmisten kanssa joilla ei ole "ongelmia", siis päihderiippuvuuden ja rikos-/vankilataustan tuomia ongelmia. Koin olevani syrjäytynyt ja toisarvoinen tässä elämässä ja järjestelmässä ja tuntui, että minut tuomittiin joka paikassa.

Tänään en olisi kuitenkaan tässä, jos en olisi ollut valmis oppimaan uusia toiminta- ja ajatusmalleja. Pikkuhiljaa, tilanne kerrallaan, olen saanut oppia lisää itsestäni ja huomata miten olen vaikeista tilanteista selvinnyt.

Aiemmin vaikeilta ja pelottavilta tuntuneet tilanteet/asioiden hoidot saivat minut ns. lamaantumaan enkä pystynyt tekemään mitään, kun tehtävää oli mielestäni liikaa. Liikaa vastuuta. Nyt olen oppinut luottamaan ihmisiin ympärilläni ja pyytämään apua, puhumaan tunteistani ja ajatuksistani. Olen saanut itseluottamusta ja uskallan aloittaa uusia opintoja/harrastuksia kun näen itseni kyvykkäänä ja pystyvänä pitämään aloittamani asiat.

Olin työkokeilussa KRIS Tampere ry:ssä, kun törmäsin KEIJO-hankkeen ohjaajaan Sini Salmiseen. Hakeuduin välittömästi KEIJO-koulutukseen, koska näin mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja saada varmistusta sille ajatukselle, mitä haluan tehdä isona.

Osallistuin ensimmäiseen Tampereella järjestettyyn KEIJO-koulutukseen. Tämä osoittautui oivalliseksi valinnaksi. Ensimmäisiä haasteita oli oppia toimimaan ryhmässä ja kuuntelemaan muita. Haasteita myös toi uuden oppiminen, eteenpäin mentiin hurjaa vauhtia erilaisten aihealueiden ja vierailuiden merkeissä ja tuon tiedon käsittely ja sisäistäminen olivat iso haaste. Isoimpia onnistumisia olivat puhumiset ja esiintymiset isommille ihmisryhmille, omien pelkojen voittaminen. Keijossa opitun tiedon hyödyntäminen omassa kokemusasiantuntijatyössä oli kasvattavaa. Opin karsimaan epäolennaisia asioita pois omasta tarinasta ja kehittämään sitä palautteen ja reflektoinnin avulla. Katsantokanta palvelujärjestelmän toiminnasta on muuttunut enemmän kehittämismyönteisemmäksi.

Jälleen olen KEIJO-koulutuksessa mukana, mutta tällä kertaa kokemusohjaajan asemassa. Suoritan samalla kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimimisen tutkinnonosaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta. Tämäkin on tuonut mukanaan taas ihan uusia haasteita. Ensimmäisenä haasteena mukana ollessa osoittautui uuden roolin omaksuminen. Toinen haaste on ollut miettiä miten muotoilen ajatukseni sanallisesti sopivaan muotoon. Koska iso osa Keijoista on ennestään tuttuja, niin haastavaa on ollut säilyttää ammattimainen ote ja muistaa oma roolini ryhmässä. Onhan tämä tuntunut jännityksen ja pelon, epävarmuuden sekoitukselta, jossa on myöskin mukana tyytyväisyyttä omaan toimintaan ja kasvavaa varmuutta omaan tekemiseen.

Saadakseni oppia ja kokemusta olen toiminut kokemusasiantuntijan roolissa jo useampia kertoja, mm. Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa ja Poliisiammattikorkeakoulussa olen käynyt puhumassa lähihoitajaopiskelijoille ja tuleville poliiseille omista kokemuksista, siitä mitä olen kokenut nuorena ja miten ne ovat vaikuttaneet valintoihini sitten vanhempana, sekä siitä miten minua on kohdeltu esimerkiksi lääkärissä, sosiaalitoimessa ja poliisin taholta taustani vuoksi ja muutenkin mitä olen saanut kohdata päihde- ja rikostaustani vuoksi.

Isoimpia haasteita matkallani kokemusasiantuntijuuteen on ollut ajatusten sanoittaminen ymmärrettävään muotoon ns. asiakasystävälliseksi sekä ammatillisuuden omaksuminen ja ammattisanastot. Välillä on tuntunut siltä kuin opettelisi aivan uutta kieltä ja sitä se vähän kyllä onkin. Ajan kanssa asenteeni ja ajatukseni ovat muuttuneet viranomaisista. Parhaani mukaan mietin, miten voisin olla avuksi, hyödyksi ja välittää tuon tiedon ja kokemuksen päihde- ja rikostaustaisten ja viranomaisten välillä että molemmat ymmärtäisivät toisiaan paremmin ja miten sitä voisi kehittää.


- Tapio Vesala

Tapio kävi ensimmäisen Tampereella järjestetyn KEIJO-koulutuksen syksyllä 2018 ja  toimii nyt kolmannessa koulutuksessa kokemusohjaajana..Samalla hän suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimimisen tutkinnonosaa.